Psychomotorische Kindertherapie

Wat is PM(K)T?

PM(K)T staat voor Psychomotorische (Kinder)therapie. Dit is een ervaringsgerichte therapie. Het doen en ervaren staan dan ook centraal. Het doel van de therapie is om het eigen ‘ik’ en de minder sterke kanten van het kind sterker te maken, waardoor de ontwikkeling van het kind weer op gang komt. Het kind leert nieuwe mogelijkheden kennen om met bepaalde situaties of gebeurtenissen om te gaan.

Ieder kind ontwikkelt zich op sensorisch, motorisch, emotioneel, cognitief en sociaal gebied. Door te bewegen en te spelen doet het kind ervaringen op. Soms loopt een kind vast in zijn of haar ontwikkeling. Dit uit een kind in het gedrag. PM(K)T kan dan ondersteunen bij het weer op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling. De middelen die de PM(K)T gebruikt sluiten goed aan bij de belevingswereld van een kind. Zo worden naast bewegen ook muziek, ritme, spel en creatieve middelen ingezet. De therapeut zoekt het middel wat aansluit bij het kind. Verder worden er binnen de PM(K)T lichaamsgerichte oefeningen aangereikt.

De psychomotorisch (kinder)therapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuw gedrag aan te leren. Het kind leert zichzelf beter kennen, doet succeservaringen op en zal uiteindelijk met meer zelfvertrouwen in de wereld staan en op eigen kracht weer verder kunnen.

Voor wie is PM(K)T?

Bij o.a. de volgende gedragskenmerken kan PM(K)T ingezet worden:

  • Sociaal/Emotioneel gedrag: agressief, teruggetrokken, faalangst, moeilijk contact maken met anderen, negatief zelfbeeld, gespannenheid.
  • Cognitief gedrag: moeite met plannen, impulsiviteit, aandachts- en motivatieproblemen, informatieverwerkingsproblemen.
  • Bewegingsgedrag: onhandig, houterig bewegen, overbeweeglijkheid, weinig lichaamsbesef.
  • Stoornis: AD(H)D, stoornis in autistisch spectrum, hechtingsproblematiek.
  • Traumatische ervaring: ziekte, verlies, scheiding of andere traumatische gebeurtenissen.

De werkwijze

De psychomotorisch (kinder)therapeut zal starten met een psychomotorisch onderzoek en op basis hiervan een methodisch opgestelde behandeling aanbieden. PM(K)T is maatwerk. In samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s) kijken we wat passend is en wat het kind nodig heeft. De therapeutische relatie en het spelend bewegen brengen het veranderingsproces in het gedrag tot stand.

Contactgegevens Psychomotorische Kindertherapie:
Naomi Oosterhuis Psychomotorisch therapeut T06-41801926 En.oosterhuis@pibhaaksbergen.nl