Psychomotorische Kindertherapie

Wat is PMKT?

PMKT staat voor Psychomotorische Kindertherapie. Dit is een ervaringsgerichte therapie. Het doen en ervaren staan dan ook centraal. Het doel van de therapie is om ‘het eigen ik’ en de minder krachtige kanten van het kind sterker te maken, waardoor de ontwikkeling van het kind weer op gang komt. Het kind leert nieuwe mogelijkheden kennen om met bepaalde situaties of gebeurtenissen om te gaan.

Ieder kind ontwikkelt zich op sensorisch, motorisch, emotioneel, cognitief en sociaal gebied. Door te bewegen en te spelen doet het kind ervaringen op. Soms loopt een kind vast in zijn of haar ontwikkeling. Dit uit een kind in het gedrag. PMKT kan dan ondersteunen bij het weer op gang brengen van de vastgelopen ontwikkeling. De werkwijze van de PMKT sluit goed aan bij de belevingswereld van een kind. Zo worden naast bewegen ook muziek, ritme, spel en creatieve middelen ingezet. De therapeut zoekt een methode die past bij het kind. Verder worden er binnen de PMKT lichaamsgerichte oefeningen aangereikt.

De psychomotorisch kindertherapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuw gedrag aan te leren. Het kind leert zichzelf beter kennen, doet succeservaringen op en zal uiteindelijk met meer zelfvertrouwen in de wereld staan en op eigen kracht weer verder kunnen.

Voor wie is PMKT?

Bij onder andere de volgende gedragskenmerken kan PMKT ingezet worden:

  • Sociaal-emotioneel gedrag: agressief, teruggetrokken, faalangst, moeilijk contact maken met anderen, negatief zelfbeeld, gespannenheid.
  • Cognitief gedrag: moeite met plannen, impulsiviteit, aandachts- en motivatieproblemen, informatieverwerkingsproblemen.
  • Bewegingsgedrag: onhandig, houterig bewegen, overbeweeglijkheid, weinig lichaamsbesef.
  • Stoornis: AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornis, hechtingsproblematiek.
  • Traumatische ervaring: ziekte, verlies, scheiding of andere traumatische gebeurtenissen.

De werkwijze

De psychomotorisch kindertherapeut zal starten met een psychomotorisch onderzoek en op basis hiervan een methodisch opgestelde behandeling aanbieden. PMKT is maatwerk. In samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s) kijken we wat passend is en wat het kind nodig heeft. De therapeutische relatie en het spelend bewegen brengen het veranderingsproces in het gedrag tot stand.

Vergoeding

Mijn praktijk, PMT De Rots, is contractpartner van OZJT/Samen14. Woont uw kind in één van de volgende gemeenten, dan wordt de behandeling doorgaans door de betreffende gemeente vergoed: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden.

Als u zich aanmeldt bij uw gemeente, kijkt deze samen met u of PMKT een geschikte behandeling is voor uw kind. Ook uw huisarts kan u een verwijzing geven voor PMKT

Woont uw kind in een andere dan bovenstaande gemeente vraag dan uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Vermeld daarbij altijd dat de therapeut is aangesloten bij de FVB.

Voor meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

Soms wordt de behandeling vergoed vanuit een PGB (Persoonsgebonden Budget). Neem ook hiervoor contact op met uw gemeente.

Contactgegevens Psychomotorische Kindertherapie:
Naomi Oosterhuis Psychomotorisch therapeut T06-41801926 En.oosterhuis@pibhaaksbergen.nl