Psychomotorische Kindertherapie

Ik geloof dat elk kind in zijn kracht kan komen te staan en zo kan groeien en bloeien! Elk kind heeft het recht om gelukkig te zijn, liefde, aandacht en zorg te krijgen die het nodig heeft.

Elke keer weer zie ik in de praktijk dat elk kind uniek, mooi en prachtig is met zijn eigen sterke kanten en kwaliteiten.

Wanneer er iets niet lekker loopt in de ontwikkeling zie je dat kinderen dit uiten in hun gedrag. Ik zie dat de omgeving dit gedrag niet altijd goed begrijpt waardoor de aandacht komt te liggen op het gedrag en niet de oorzaak hiervan.

Wanneer de aandacht alleen op het gedrag komt te liggen wordt je kind niet begrepen en kan dit gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het schoolse presteren.

Herken je dit? Heb jij een kind dat:

 • Zich niet lekker voelt of minder gelukkig is?
 • Moeite heeft met het beheersen van zijn emoties?
 • Zich niet begrepen voelt?
 • Hinder heeft van boze buien of agressief gedrag?
 • Neerslachtig of terug getrokken is?
 • (Faal)Angst ervaart?
 • Perfectionistisch is en de lat hoog legt voor zichzelf?
 • Niet blij is met zichzelf of een negatief zelfbeeld heeft?
 • Moeite heeft met het herkennen van grenzen van zichzelf en die van de ander?
 • Niet op kan komen voor zichzelf?
 • Weinig eigen mening heeft?
 • Moeite heeft met sociale contacten maken en/of onderhouden?
 • Met tegenzin naar school gaat?
 • Slecht slaapt?
 • Hoog gevoelig is?
 • Aandachts-/ motivatieproblemen heeft?
 • Moeite heeft met planning?
 • Impulsiviteit vertoont?
 • Problemen ervaart en/of laat zien in de prikkelverwerking?
 • Gespannen overkomt?
 • Over beweeglijk is of juist heel passief is?

Sommige gedragskenmerken kunnen uitingen zijn van dieper gelegen problemen zoals:

 • Een stoornis (ADHD, ASS en aanverwante diagnoses, hechtingsproblematiek, e.d.)
 • Een belemmering als gevolg van een trauma, zoals verlies, ziekte, echtscheiding of seksueel misbruik.

Herken je je in een van bovenstaande dingen? Dan kan het heel goed zijn dat de ontwikkeling van je kind niet helemaal lekker loopt en je kind dit uit in zijn gedrag. Met het gedrag wat je kind laat zien vraagt je kind om hulp.

Je kind kan samen met hulp van jullie als ouders/verzorgers en de therapeut werken aan zijn ontwikkeling waardoor het weer in zijn kracht komt te staan en verder kan groeien en bloeien.

Soms heb je net even een duwtje in de goede richting nodig

of de juiste handvatten nodig om bij je ideale situatie te komen.

Door te kijken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van je kind en het bieden van zorg op maat wordt je kind in staat gesteld om oude patronen te vervangen door nieuwe ervaringen en bruikbare handvatten. Op deze nieuwe ervaringen en handvatten kan je kind in zijn verdere leven vertrouwen waardoor het zich weer zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Jouw kind kijkt daardoor weer met zelfvertrouwen de wereld in en de toekomst tegemoet

Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en kan het oefenen met nieuw gedrag.

De meeste therapeuten werken vaak op een beperkt aantal ontwikkelingsgebieden en zijn daar ook heel goed in daar zij daarin gespecialiseerd zijn. Hierdoor behandelen zij echter niet op alle ontwikkelingsgebieden als samenhangend geheel. Als je niet behandelt vanuit het geheel zal je niet bij alle hulpvragen het gewenste resultaat krijgen. Wat ik doe is niet alleen kijken naar de alle gedragscomponenten, maar ook naar je kind zelf in aanleg, de ontwikkeling van de hersenen, de mate van hechting, het proces van mentaliseren en neem hierin ook de omgeving van je kind mee. Daarnaast richt ik me ook op de beïnvloeding van het handelen, voelen en denken.

In de praktijk kijk ik naar de verschillende gebieden van de ontwikkeling van je kind, de kwaliteiten en mogelijkheden van je kind en daar waar je kind handvatten nodig heeft om verder te kunnen groeien. Door het gedrag en de ontwikkeling te analyseren kan ik je kind helpen om door middel van spelen en bewegen verschillende dingen te leren die nodig zijn in zijn ontwikkeling. Denk hierbij aan het verwerken van prikkels uit de omgeving, het herkennen en verwerken van emoties, het reguleren van emoties, oefenen van sociale vaardigheden, versterken van het zelfbeeld, minder angstig zijn, nieuwe gedragspatronen ervaren en oefenen, etc.

Ik biedt in de praktijk een combinatie aan van de door mij gevolgde scholingen en cursussen waardoor ik goed kan aansluiten bij dat wat op dat moment nodig is voor het kind. Zo bied ik een combinatie aan van onder andere psychomotorische kindertherapie, kinderoefentherapie, therapie gericht op sensorische informatieverweking, slaapoefentherapie voor kinderen en rots en water.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en vergoedingen van de therapie die ik biedt kunt u contact opnemen via onderstaande contact gegevens.