Hoe gaat een osteopaat te werk?

 • osteopathie_4
 • osteopathie_6
 • osteopathie_2
 • osteopathie_1

Het eerste consult neemt maximaal één uur in beslag. Dit bestaat uit een intakegesprek en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek bekijkt de osteopaat de beweeglijkheid van drie verschillende systemen:

 • het bewegingsapparaat: botten, gewrichten en spieren.
 • het orgaansysteem: organen en hun omringende vliezen, bloedvaten en het lymfestelsel.
 • het craniosacrale systeem: schedelbotten, wervelkolom, ruggenmergvlies en hersenvochtcirculatie.
 • Op basis van dit onderzoek stelt de osteopaat samen met u een behandelplan op.

  Afhankelijk van de aandoening vinden daarna één of meerdere vervolgconsulten plaats. Elke sessie wordt bekeken of de behandeling het gewenste resultaat heeft of dat het behandelplan aanpassing behoeft. Soms kan worden volstaan met een verkort consult. Dan gaat het vaak om behandeling van restklachten of klachten waarbij een relatief kleine correctie voldoende is.
  Bij het geven van een behandeling probeert de osteopaat uitleg te geven over de oorzaak van de verstoring in het lichaam. Daarbij geeft hij advies over voedingen leefstijl.

  Behandelduur
  Doorgaans blijft het aantal behandelingen beperkt. Afhankelijk van de aard van de klacht is verbetering merkbaar na gemiddeld twee tot vier behandelingen.

  Contactgegevens Hoe gaat een osteopaat te werk?:
  Stefan Fierkens Osteopaat D.O.-MRO. T053-5724233 Efierkens.osteopathie@pibhaaksbergen.nl