Werkwijze

  • osteopathie_4
  • osteopathie_6
  • osteopathie_2
  • osteopathie_1

Het eerste consult duurt maximaal 1 uur en bestaat uit een vraaggesprek en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek kijkt de osteopaat naar de bewegelijkheid van drie verschillende systemen:

  1. Het bewegingsapparaat, dat bestaat uit botten, gewrichten en spieren.
  2. Het orgaansysteem, waaronder behalve organen en hun omringende vliezen, ook bloedvaten en het lymfestelsel vallen.
  3. Het craniosacrale systeem, met schedelbotten, wervelkolom, ruggenmergsvlies en hersenvochtcirculatie.

Op basis van het onderzoek stellen we een behandelplan op.

Vervolgconsult

Afhankelijk van de aandoening vinden er een of meerdere vervolgconsulten plaats. In het vervolgconsult worden uw klachten besproken en onderzocht om te bekijken of het behandelplan behaald is of aangepast dient te worden.

Kort consult

In sommige situatie kan een verkort consult worden gepland. In een kort consult vindt behandeling plaats van restklachten of klachten waarbij een kortdurende correctie volstaat.

Naast het behandelen proberen we u inzicht te geven in de oorzaken van de verstoring binnen het lichaam. Hierbij kunt u voedings- en leefadviezen krijgen.

Behandelduur

In de regel blijft het aantal behandelingen beperkt. Tot hoeveel, hangt af van de patiënt en de aard van de klacht. In de meeste gevallen treedt er binnen 2 tot 4 behandelingen

Contactgegevens Werkwijze:
Stefan Fierkens Osteopaat D.O.-MRO. T053-5724233 Efierkens.osteopathie@pibhaaksbergen.nl