Vergoedingen en Tarieven

  • Osteopathie

Vergoeding

We zijn geregistreerd bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden osteopathie vanuit het aanvullende pakket. Hiervoor geldt géén eigen risico. Om hiervoor in aanmerking te komen is verwijzing door een arts niet noodzakelijk.

Wilt u de exacte hoogte van de vergoeding voor osteopathie weten, raadpleeg dan uw polis. Klik hier voor de meest actuele vergoedingenlijst van de zorgverzekeraars.

 Tarieven

Consult 45-60 minuten:               € 105,00

Kort consult tot 30 minuten:      €   67,50

Wij verzoeken u de factuur direct na elke behandeling te voldoen per pinbetaling. Wij accepteren betaling in contanten.

Annuleren van een afspraak:

Wij vragen u een afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht.

Contactgegevens Vergoedingen en Tarieven:
Stefan Fierkens Osteopaat D.O.-MRO. T053-5724233 Efierkens.osteopathie@pibhaaksbergen.nl