Regelgeving en vergoeding

  • Praktijk In Beweging
  • rugwervel_bekken

VERGOEDINGEN, TARIEVEN EN REGELGEVING

Volwassenen
Oefentherapie wordt door uw zorgverzekeraar doorgaans vergoed vanuit het aanvullende pakket. Het aantal behandelingen per jaar dat u vergoed krijgt is dus afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Goed om te weten: veel verzekeraars tellen de behandelingen fysiotherapie en oefentherapie bij elkaar op.

Sommige aandoeningen vallen onder de categorie ‘chronische indicatie’. In dat geval worden de eerste 20 behandelingen eenmalig vergoed vanuit de aanvullende verzekering en alle volgende behandelingen vanuit de basisverzekering. Dit kan ten koste gaan van het eigen risico.

Behandeling van klachten na corona, zoals vermoeidheid en conditieverlies, verlies van spierkracht en benauwdheid, worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Ons advies: bekijk vooraf zorgvuldig hoe u bent verzekerd. Heeft u géén aanvullende verzekering of is het aantal te vergoeden behandelingen waar u recht op heeft al verbruikt, dan dient u de behandelingen zelf te betalen.

Tarieven klik hier (link naar PDF).
Betalingsvoorwaarden klik hier (link naar PDF).

Kinderen tot 18 jaar
Voor deze leeftijdscategorie wordende eerste 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering en de daarop volgende behandelingen vanuit het aanvullende pakket.

Is er sprake van een ‘chronische indicatie’, dan wordt– anders dan bij volwassenen –vanaf de eerste behandeling alles vergoed vanuit de basisverzekering. Bovendien gaat dit bij kinderen niet ten koste van het eigen risico.

Afspraak afzeggen
Bent u er niet op het afgesproken tijdstip? Of zegt u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren af? Dan kan de oefentherapeut het wettelijk vastgestelde verzuimtarief bij u in rekening brengen. Voor een afspraak op maandag geldt dat deze de vrijdag eraan voorafgaand om uiterlijk 17.00 uur dient te worden afgezegd. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief en wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Verwijzing
Een arts kan u doorverwijzen naar onze praktijk. Echter, ook rechtstreeks, zonder verwijzing, kunt u contact met ons op te nemen. In dat geval voeren wij eerst een korte screening uit. Dit om te bepalen of u bij ons op de juiste plek bent.