Duizeligheid

  • Duizeligheid

“De duizeligheid was het ergst als ik me omdraaide in bed!”

Duizeligheid kan verschillende oorzaken hebben. Dankzij een gedegen training bij het Kenniscentrum Duizeligheid, basis- en masteropleiding, zijn wij als specialisten duizeligheid in staat de oorzaak van de duizeligheid te beoordelen en te behandelen.  Soms behandelen we door middel van een specifieke handgreep, soms met een doelgericht oefenprogramma.

  • BPPD/ draaiduizeligheid
  • PPPD/ functioneel neurologische problematiek
  • Neuritis vestibularis acuut en chronisch/ revalidatieprogramma
  • Chronisch vestibulair syndroom
Contactgegevens Duizeligheid:
Marita Rupert Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Em.rupert@pibhaaksbergen.nl
Sandra Damkot Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Es.damkot@pibhaaksbergen.nl