Kinderoefentherapie & zintuigelijke prikkelverwerking

  • kinderoefentherapie en sensorische integratie
  • Kinderoefentherapie en orthopedie

“Die vieze handen vindt mijn dochter maar niets.”

“Bij het spelen ligt mijn zoon het liefst op de grond.”

“Mijn dochter gebruikt stoelen om op te klimmen en te hangen. Gewoon op haar billen zitten kan ze niet.”

Wij mensen hebben een aantal zintuigen, waarmee we informatie uit de omgeving kunnen opnemen. Algemeen bekend zijn zien, horen, ruiken en proeven.
Er zijn nog drie zintuiglijke informatie bronnen: naast het tastgevoel en het evenwichtsgevoel is dat het diepe spiergevoel: dankzij informatie vanuit de sensoren van spieren, banden en gewrichtenweten we hoe we ons bevinden en bewegen in de ruimte.

Niet alle kinderen hebben optimale controle over het diepe spiergevoel. Dit kan leiden tot bewegingsonrust, een gevoel van onzekerheid of ‘niet goed in het vel zitten’. En kan van invloed zijn op onder meer de concentratie. Is dit herkenbaar? Heeft u vragen hierover? Dan kunt u een zogeheten sensorisch integratie onderzoek aanvragen. Om enig idee te geven van dit onderzoek kunt u klikken op een vragenlijst. Wanneer de problematiek zich ook op school voordoet dan kunnen leerkrachten de School Companion vragenlijst invullen. Samen met betrokkenen worden de resultaten besproken, en volgt er advies voor thuis en/of voor school.

Contactgegevens Kinderoefentherapie & zintuigelijke prikkelverwerking:
Marita Rupert Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Em.rupert@pibhaaksbergen.nl
Sandra Damkot Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Es.damkot@pibhaaksbergen.nl