Kinderoefentherapie en sensorische integratie

  • kinderoefentherapie en sensorische integratie
  • Kinderoefentherapie en orthopedie

“Die vieze handen vind ik maar niets.”

“Mijn zoon ligt het liefst op de grond bij het spelen.”

“Stoelen zijn om op te klimmen en te hangen, zitten op haar billen kan mijn dochter niet.”

Wij mensen hebben een aantal zintuigen, waarmee wij informatie uit de omgeving op kunnen nemen.

De bekendste sensorische informatie komt van het zien, het horen, het ruiken en het proeven. De sensorische prikkelverwerking kent nog drie andere zintuiglijke informatiebronnen, namelijk het tastgevoel, het evenwichtsgevoel en het diepe spiergevoel; de informatie uit de sensoren van de spieren, banden en gewrichten. Hierdoor weten we hoe we ons bevinden en bewegen in de ruimte.

Ieder kind gebruikt deze zintuigen, maar niet ieder kind heeft er goede controle over.

Dit kan er toe leiden dat een kind bewegingsonrustig wordt, zich onzeker voelt of niet goed in het vel zit. Dit kan onder andere de alertheid beïnvloeden. Bij vragen hierover kunt u een sensorisch integratie onderzoek aanvragen. Wilt u enig idee krijgen waar u aan moet denken, klik dan op deze vragenlijst.

Contactgegevens Kinderoefentherapie en sensorische integratie:
Marita Rupert Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Em.rupert@pibhaaksbergen.nl
Sandra Damkot Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Es.damkot@pibhaaksbergen.nl