Kinderoefentherapie & motoriek

  • Kinderoefentherapie en orthopedie
  • Kinderoefentherapie en balans & stabiliteit
  • Kinderoefentherapie en motoriek

“Het lukt onze zoon maar niet om te ballen. Hij vangt nét mis en kan niet hard genoeg gooien.”

“Wanneer kan mijn dochter zonder zijwielen fietsen?”

“Met hardlopen op school is mijn zoon altijd de laatste, terwijl hij erg zijn best doet.”

“Schrijven vind ik moeilijk en ik kan het vaak zelf niet terug lezen.”

Dit soort opmerkingen krijgen wij regelmatig te horen in onze praktijk. Is wat mijn kind laat zien op een gemiddeld niveau? Is er misschien sprake van een vertraagde ontwikkeling? Of een onhandigheid op een bepaald gebied?

In onze praktijk bekijken we hoe de motorische ontwikkeling van een kind is verlopen. Er zijn gestandaardiseerde tests ontwikkeld voor respectievelijk de motorische en de ruimtelijke ontwikkeling, voor schrijfvaardigheid en voor andere bewegingsaspecten. Zo kunnen we beoordelen of een kind qua mogelijkheden (ongeveer) gelijk opgaat met leeftijdgenoten. De observaties van ouders, van de leerkracht en onze eigen observatie ween hierin mee. Immers, ieder kind is anders en dus uniek.

Het verslag van dit onderzoek, inclusief een behandeldoel en -plan, wordt samen met de ouders/verzorgers besproken.

Het oefenen van allerlei vaardigheden gebeurt op een speelse manier. Kinderen ervaren dit dan ook als gezellig, leuk, spannend en leerzaam.

Contactgegevens Kinderoefentherapie & motoriek:
Marita Rupert Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Em.rupert@pibhaaksbergen.nl
Sandra Damkot Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Es.damkot@pibhaaksbergen.nl