Kinderoefentherapie

  • KinderOefentherapie-bij-babys
  • Psychosomatische oefentherapie kinderen
  • KinderOefentherapie-bij-babys
  • Kinderoefentherapie en balans & stabiliteit
  • Kinderoefentherapie en motoriek

In de kinderjaren vindt er een enorme veelzijdige ontwikkeling van het bewegen plaats. Kinderen leren verschillende aspecten van het bewegen; de voorwaarden om tot bewegen te komen, motorische vaardigheden en motorische controle. Meestal gaat dit vanzelf, soms niet. In dit geval kan de kinderoefentherapeut u adviseren en/ of het kind begeleiden.
De behandeling is meestal individueel en gericht op de problematiek van uw kind.

Er vindt een intake gesprek plaats waarin uw hulpvraag, de hulpvraag van uw kind of de leerkracht centraal staat. Hierna vindt er kinder oefentherapeutisch diagnostisch onderzoek plaats, waarna verslaglegging volgt.

Om kinderoefentherapeut te worden volgt de oefentherapeut eerst de HBO opleiding Oefentherapie Cesar. Hierna dient de post HBO opleiding tot kinderoefentherapeut afgerond te worden. Kinderoefentherapeuten staan in het kwaliteitsregister paramedici geregistreerd als zodanig. Hiervoor dient de kinderoefentherapeut aan kwaliteitseisen te voldoen.

Zie ook www.kinderoefentherapie.nl

Contactgegevens Kinderoefentherapie:
Marita Rupert Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Em.rupert@pibhaaksbergen.nl
Sandra Damkot Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Es.damkot@pibhaaksbergen.nl
Aniek Holmer Oefentherapeut Mensendieck T053-5728256 Ea.holmer@pibhaaksbergen.nl