Kinderoefentherapie

  • KinderOefentherapie-bij-babys
  • Psychosomatische oefentherapie kinderen
  • KinderOefentherapie-bij-babys
  • Kinderoefentherapie en balans & stabiliteit
  • Kinderoefentherapie en motoriek

“Fantastisch om te zien hoe onze zoon zich vrij en soepel beweegt over het voetbalveld.”

In de kinderjaren vindt er op het gebied van bewegen een enorme en veelzijdige ontwikkeling plaats. Meestal gaat dit vanzelf. Is dat niet het geval, dan kan de kinderoefentherapeut ouders/verzorgers adviseren en/of het kind begeleiden.

De behandeling is veelal individueel en gericht op de ervaren problematiek van het kind. Het begint met een intakegesprek, waarbij de hulpvraag van het kind, van de ouders/verzorgers en/of de leerkracht centraal staat. Vervolgens doet de kinderoefentherapeut diagnostisch onderzoek en legt de bevindingen vast in een verslag.

Kinderoefentherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Voor meer informatie: www.kinderoefentherapie.nl

Contactgegevens Kinderoefentherapie:
Marita Rupert Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Em.rupert@pibhaaksbergen.nl
Sandra Damkot Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Es.damkot@pibhaaksbergen.nl
Reino van Straaten Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Er.vanstraaten@pibhaaksbergen.nl