Chronische pijn protocol

  • Chronische pijn
  • Psychosomatische oefentherapie

“Ik kan ondanks de pijn mijn dagelijkse activiteiten beter uitvoeren”

Acute pijn is anders dan chronische pijn. Als pijn langer bestaat dan gaat pijn als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijkse leven. De oefentherapeut brengt samen met u in kaart wat de oorzaken zijn, hoe u uw pijnklachten ervaart en hoe u ermee omgaat. De oefentherapeut zal, evt. samen met de ergotherapeut, maar vooral samen met u, een behandelplan opstellen, zodat u beter functioneert in het dagelijkse leven. Voor de één betekent dit “normaal leven en werken”. Voor de ander “beter omgaan met spanningen”.
In de behandeling staan vier thema’s centraal, te weten:

  1. Inzicht in omgang met pijnklachten
  2. Stellen van waardevolle doelen
  3. Lichaamsbewustzijn
  4. Balans in bewegen

Voor meer informatie lees: Netwerkchronischepijn

Contactgegevens Chronische pijn protocol:
Marita Rupert Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Em.rupert@pibhaaksbergen.nl
Sandra Damkot Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Es.damkot@pibhaaksbergen.nl