Naomi Oosterhuis

Binnen Praktijk in Beweging ben ik werkzaam als psychomotorisch therapeut voor kinderen en jeugd. In 2002 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Bewegingsagogie en Psychomotorische Therapie aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vervolgens heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt in binnen- en buitenland, waaronder kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met een gedragsbeperking.

In 2018 ben ik begonnen met de driejarige post-HBO opleiding Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) om me te specialiseren in het werken met kinderen van 4-12 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

Psychomotorische therapie (PMT) bied ik ook aan voor jongeren tot en met 17 jaar. De benadering voor deze doelgroep is iets anders dan bij kinderen tot en met 12 jaar. Maar ook hierbij staat ‘het doen’ centraal. PMT is een veilige plek waar geëxperimenteerd kan worden met nieuw gedrag en waar je jezelf beter kan leren kennen.

Ik ben geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT). Deze is onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Daarnaast ben ik ingeschreven bij het Register Vaktherapie.

Contactgegevens Naomi Oosterhuis:
Naomi Oosterhuis Psychomotorisch therapeut T06-41801926 En.oosterhuis@pibhaaksbergen.nl