Naomi Oosterhuis

Het belangrijkst wat ik een kind wil meegeven is: Je mag zijn wie jij bent. Jij bent uniek en mag gaan ontdekken hoe jij denkt, wat jij voelt en hoe jij doet. Het is een soort ontdekkingstocht naar jezelf, maar dan spelenderwijs:)

Na de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk heb ik in 2002 de opleiding Bewegingsagogie en Psychomotorische therapie afgerond aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Sindsdien heb ik met allerlei verschillende doelgroepen gewerkt, zoals met volwassenen, jongeren en kinderen met een verstandelijke-, lichamelijke- en/of meervoudige beperking. Maar ook met kinderen met een belemmering in ontwikkeling en/of gedrag in de jeugdzorg. Ruim 7 jaar heb ik in Centraal-Azië gewoond en gewerkt en daar heb ik samen met een klein team een therapeutisch centrum opgezet voor kinderen met cerebrale parese (hersenbeschadiging). Een enorm leerzame tijd is dit geweest, waar ik met dankbaarheid op terugkijk.

Ik ben gestart met de driejarige post-HBO opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut. Naast mijn werk bij Praktijk In Beweging werk ik als psychomotorisch therapeut in een psychologenpraktijk in Almelo. Ik ben ingeschreven in het Register Vaktherapie, wat inhoudt dat ik me zal blijven ontwikkelen en nascholing, intervisie en supervisie zal volgen binnen mijn vakgebied om mijn kennis op peil te houden.

Ik geloof dat psychomotorische (kinder)therapie een prachtig middel is om kinderen verder te helpen in hun sensorische-, motorische-, emotionele,- cognitieve en sociale ontwikkeling. Voor kinderen is spelend en bewegend leren de manier om ervaringen op te doen en ervaringen of gebeurtenissen te verwerken. De psychomotorische (kinder)therapie speelt daarop in door de juiste middelen aan te bieden. Naast spel, ritme en bewegen worden ook creatieve middelen ingezet. Als therapeut kijk ik wat het beste aansluit bij het kind.

Psychomotorische therapie bied ik ook aan voor jeugdigen t/m 17 jaar. De benadering voor deze doelgroep is iets anders dan bij kinderen t/m 12 jaar, maar ook het ‘doen’ staat hier centraal. Het verkennen, herkennen en erkennen is hier belangrijk. Binnen het ‘doen’ verken je je gedrag, gedachten en gevoelens (het verkennen). Er wordt bewust stilgestaan bij lichaamssignalen, reacties en gedragspatronen. Zo leer je bewuster keuzes te maken in hoe je omgaat met bepaalde situaties (herkennen). Misschien kunnen er linken gelegd worden met vroegere ervaringen die ervoor gezorgd hebben dat een bepaald gedragspatroon is ontstaan (erkennen). De psychomotorische therapie is een veilige plek waar geëxperimenteerd kan worden met nieuw gedrag en waar je jezelf beter kan leren kennen.

Voor meer informatie over psychomotorische (kinder)therapie kunt u kijken onder het tabblad PMKT

Contactgegevens Naomi Oosterhuis:
Naomi Oosterhuis Psychomotorisch therapeut T06-41801926 En.oosterhuis@pibhaaksbergen.nl