Herstelzorg na COVID-19/Corona

Wellicht heeft u te maken gehad met COVID-19 en heeft u hulp nodig bij het herstel?

Corona verschijnselen komen in verschillende mate, intensiteit en duur voor. Misschien ervaart u klachten als conditieverlies, verminderde spierkracht, ademhalingsklachten en mentale klachten.

Om aan uw herstel te werken, kunt u bij Praktijk in Beweging de zogenoemde herstelzorg ontvangen. Een belangrijk aspect van de behandeling is om het vertrouwen terug te krijgen in het lichaam. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van de spierkracht en het verbeteren van de conditie. De ademhalingstechniek wordt verbeterd. Daarnaast krijgt u, indien nodig, advies bij psychosomatische klachten of slaapproblemen

Na verwijzing van de specialist of huisarts, zal er een intake gehouden worden met één van de therapeuten. Om de zorg vergoed te krijgen uit de basisverzekering, is een verwijzing nodig en is deelname aan ‘Onderzoek COVID-19 paramedische herstelzorg’ (http://www.covidparamedischonderzoek.nl/) verplicht. Zonder verwijzing en deelname aan ‘Onderzoek COVID-19 paramedische herstelzorg’ kunt u ook behandeld worden, echter wordt de behandeling dan vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Contactgegevens Herstelzorg na COVID-19/Corona:
Reino van Straaten Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Er.vanstraaten@pibhaaksbergen.nl
Marita Rupert Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Em.rupert@pibhaaksbergen.nl
Sandra Damkot Oefentherapeut Cesar T053-5728256 Es.damkot@pibhaaksbergen.nl